Terug naar kantoren

Klantenbescherming

In het kader van onze informatieverplichtingen vastgelegd in de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, delen wij u onderstaande informatie mee:

Kantoren:

Oostmalle:


Sint-Antonius-Zoersel:


Hoogstraten:


Merksem:


Merksem:

Verzekeringsmakelaar ingeschreven onder KBO-nummer RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen nr. 0460 653 790 in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (www.fsma.be).

Verloning

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Heeft u een klacht?

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons op kantoor. Klachten over onze verzekeringsbemiddeling  kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeussquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as) of te bereiken op tel 02/547 58 71 of fax 02/547 59 75 of op info@ombudsman.as.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit binnen de FOD Economie: Algemene Directie Economische Inspectie, Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, tel.: 02/277.54.84, https://meldpunt.belgie.be/

Klachten over bemiddeling inzake kredieten kunnen ingediend worden bij OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II – Koning Albert II-laan 8, bus 2, B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 545 77 70 Fax: +32 2 545 77 79, E-mail: ombudsman@ombudsfin.be, Website: www.ombudsfin.be

We maken gebruik van cookies om gegevens m.b.t. de prestaties en het gebruik van deze website te verzamelen & analyseren, om sociale netwerkfunctionaliteiten aan te bieden en onze content & advertenties te verbeteren en personaliseren. Bekijk onze privacy voorwaarden voor meer informatie.